Parkovací automat na ulici Mozartova v Brně

Číslo jednací: 106 – 45/2016
 Datum doručení žádosti dne: 17. 10. 2016
 Informace byla poskytnuta dne: 25. 10. 2016 

 Záznam o poskytnutí informace: 

Provozovatelem parkovacího automatu na ulici Mozartova v Brně je společnost Brněnské komunikace, a. s. Ta je odpovědná za jeho provoz a funkčnost. Vzhledem k této skutečnosti musíte případnou náhradu škody, která Vám vznikla v důsledku nefunkčnosti parkovacího automatu, řešit přímo s touto společností.

K Vašemu požadavku o kamerové záznamy, o nichž tvrdíte, že prokazují nefunkčnost parkovacího automatu, Vám sdělujeme, že záznamy z kamerového systému MPB obvykle obsahují osobní údaje i blíže neurčených osob či citlivé údaje a MPB musí respektovat ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme osobní údaje policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. K uvedené události MPB disponuje pouze na místě pořízenou fotodokumentací, z níž nevyplývá nefunkčnost automatu. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.

Vytvořeno 2.11.2016 11:09:00 | přečteno 48x | ernest
load