Událost č. j. MP-09018/06S-16

Číslo jednací: 106 – 51/2016
 Datum doručení žádosti dne: 9. 12. 2016
 Informace byla poskytnuta dne: 19. 12. 2016 

Záznam o poskytnutí informace: 

K události evidované pod č. j. MP-09018/06S-16 oznamovatel sdělil, že spolumajitelé domu vyhazují jeho věci ze společné garáže domu. Hlídka MPB na místě zjistila, že se jedná o bytový dům se dvěma byty a spolumajitelka domu zde provádí úklid garáže, na který oznamovatele předem upozornila. Hlídka MPB konstatovala, že v garáži se nacházejí bezcenné a neužitečné věci (resp. odpadky) a nelze jednoznačně určit, komu tyto věci patří, neboť oznamovatel nemá žádný doklad prokazující jeho vlastnictví k věcem. Hlídka MPB doporučila oznamovateli a spolumajitelce jejich vzájemnou dohodu.

Hlídka MPB k výše popsané události pořídila fotodokumentaci, kterou Vám zasíláme přílohou (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13). Pořízen byl i videozáznam obsahující mj. osobní údaje jiných osob. V souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.

Vytvořeno 27.12.2016 7:14:00 | přečteno 41x | ernest
load