Oprávnění MPB

Číslo jednací: 106 – 43/2017
Datum doručení žádosti dne: 16. 10. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 26. 10. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Ad 1)

Strážník MPB je při výkonu své působnosti oprávněn zastavit a stát se služebním vozidlem bez použití výstražného světla v obytné zóně na chodníku v místě, které není označeno jako parkoviště. 

Ad 2)

Oprávnění uvedené v ad 1) vyplývá z ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.

Vytvořeno 1.11.2017 10:28:00 | přečteno 41x | ernest
load