Statistika činnosti MPB

Číslo jednací: 106 – 26/2018
Datum doručení žádosti dne: 19. 10. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 29. 10. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vámi použitý termín „zásah“ MPB je velmi obecný, proto uvádím, že poskytnutá informace se týká statistiky činnosti MPB vykonávané v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními zákony, a to v blíže specifikované oblasti hlavního nádraží v Brně v letech 2016 a 2017.

2016

ulice

Činnost MPB podle zákona č. 553/1991 Sb. a dalších zvláštních zákonů:

se zjištěním protiprávního  jednání (přestupky) – počet

Činnost MPB podle zákona č. 553/1991 Sb. a dalších zvláštních zákonů:

bez zjištění protiprávního jednání – počet

celkem

Bašty

277

384

661

Benešova

1 098

885

1 983

Nádražní

1 710

8 687

10 397

území: Myší díra - podchod

0

1

1

území: Nádražní pod viaduktem k ul. Dornych

0

2

2

území: Nádražní (ulice) podchod pod budovou

111

303

414

území: Nádražní (ulice) u V. nástupiště

0

3

3

území: Nádražní (ulice) – vedle pošty

0

1

1

celkem

3 196

10 266

13 462

2017

ulice

Činnost MPB podle zákona č. 553/1991 Sb. a dalších zvláštních zákonů:

se zjištěním protiprávního  jednání (přestupky) – počet

Činnost MPB podle zákona č. 553/1991 Sb. a dalších zvláštních zákonů: 

bez zjištění protiprávního jednání – počet 

celkem

Bašty

218

413

631

Benešova

1 820

398

2 218

Nádražní

1 289

8 345

9 634

území: Nádražní (prostřední nástupní ostrůvek)

1

0

1

území: Nádražní 8

1

1

2

území: Nádražní pod viaduktem k ul. Dornych

2

1

3

území: Nádražní (ulice) podchod pod budovou

90

109

199

celkem

3 421

9 267

12 688

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.

Vytvořeno 6.11.2018 9:50:00 | přečteno 48x | ernest
load