Telefonická oznámení

Číslo jednací: 106 – 33/2018
Datum doručení žádosti dne: 16. 12. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 20. 12. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

Veškerá oznámení učiněná na tísňovou linku 156 týkající se neoprávněného stání vozidla příslušné RZ na chodníku na Moravském nám. 14 v Brně byla řádně zaevidována a vždy prověřena strážníky MPB na místě samém, a to s následujícím zjištěním:

- oznámení ze dnů: 

13. srpna 2018 v 7:57 hod.,

14. srpna 2018 v 7:45 hod.,

28. srpna 2018 v 7:27 hod.,

29. srpna 2018 v 7:51 hod.,

30. srpna 2018 v 7:09 hod.,

31. srpna 2018 v 7:54 hod.,

3. září 2018 v 7:55 hod.,

5. září 2018 v 7:39 hod.,

6. září 2018 v 7:42 hod.,

2. října 2018 v 7:52 hod.

byla strážníky MPB na místě samém potvrzena, bylo konstatováno porušení ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), tedy neoprávněné užití chodníku k stání vozidla,

-  oznámení ze dne 4. října 2018 v 8:00 hod. nebylo strážníky MPB na místě samém potvrzeno, vozidlo se na oznámeném místě nenacházelo.

V případě pozitivního zjištění strážníků MPB byla uložena pokuta ve výši předpokládané zákonem o silničním provozu pro daný typ přestupkového jednání, s výjimkou pozitivního zjištění na základě oznámení ze dne 2. října 2018, které bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.

Vytvořeno 4.1.2019 8:21:00 | přečteno 42x | ernest
load