Kamery SOBD

Číslo jednací: 106 – 32/2019
Žádost doručena dne: 3. 12. 2019
Informace poskytnuta dne: 17. 12. 2019 

Záznam o poskytnutí informace:

Kamery před budovou Nejvyššího správního soudu na sloupu el. vedení č. 9/79 a kamera na sloupu na konci ostrůvku tramvajové zastávky Česká (směr Mendlovo nám.) nejsou součástí Městského kamerového dohledového systému. Tyto kamery jsou součástí Systému organizace a bezpečnosti dopravy (dále jen „SOBD“) a slouží tak ke kontrole vjezdu vozidel do pěší zóny. Kamery SOBD nepořizují klasické videozáznamy, ale pouze fotografie. Vlastníkem a provozovatelem těchto kamer je Odbor dopravy Magistrátu města Brna, správcem osobních údajů je MPB. V souladu s ustanovením § 24a  odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, však MPB poskytuje zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. V konkrétním Vámi uváděném případě však nelze záznamy poskytnout ani uvedeným orgánům, neboť vzhledem k jejich datu již neexistují.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.

Vytvořeno 20.12.2019 7:38:00 | přečteno 63x | ernest
load