Podezření ze spáchání přestupku

Číslo jednací: 106 – 36/2019
Žádost doručena dne: 30. 12. 2019
Informace poskytnuta dne: 13. 1. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

Dne 23. 12. 2019 v 9:26 hod. byla hlídka MPB vyslána k prověření oznámení na ulici Botanická 67 v Brně z důvodu poškození plášťů několika jízdních kol v kolárně domu. V oznámení jste byl označen za možného pachatele, proto jste byl hlídkou MPB na místě zkontaktován a požádán o Vaše vyjádření k věci.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné uvedenou událost vyřešit na místě, byla dne 30. 12. 2019 v souladu s ustanovením § 10 odst. 2, 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámena příslušnému správnímu orgánu (Úřad městské části Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno) včetně zajištěných důkazních prostředků pro podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. O tomto postupu jste byl hlídkou MPB poučen. S příslušnými důkazními prostředky přiloženými k oznámenému podezření ze spáchání přestupku  se můžete seznámit v rámci správního řízení u příslušného správního úřadu, kdy Vám náleží právo nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.

Vytvořeno 15.1.2020 10:43:00 | přečteno 43x | ernest
load