Identifikace dopisu

Číslo jednací: 106 – 21/2020
Žádost doručena dne: 24. 7. 2020
Informace poskytnuta dne: 3. 8. 2020 

Záznam o poskytnutí informace: 

Inspekce ředitele MPB poskytla Odboru obrany Magistrátu města Brna na základě jeho žádosti vyjádření k Vašemu přípisu adresovanému tomuto odboru, a to dopisem ze dne 20. 7. 2020, č. j. MPB/012112/2020/IŘ/HOL, MP/IŘ/460/2020/HOL.

Nad rámec Vaší žádosti Vám sděluji, že dne 16. 5. 2020 bylo zjištěno protiprávní jednání restaurace Ambra spočívající v porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Toto přestupkové jednání bylo projednáno na místě a vyřešeno domluvou. Další protiprávní jednání restaurace Ambra bylo zjištěno dne 6. 6. 2020 a spočívalo v porušení ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Toto jednání bylo oznámeno pro podezření ze spáchání přestupku Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje, Kabátníkova 10, Brno, pod sp. zn. MPB/009471/2020/TABOR/KUB.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.

Vytvořeno 4.8.2020 11:07:00 | přečteno 48x | ernest
load