Příkazový blok

Číslo jednací: 106 – 25/2020
Žádost doručena dne: 21. 10. 2020
Informace poskytnuta dne: 29. 10. 2020

Záznam o poskytnutí informace:

Předmětný blok na pokutu na místě zaplacenou se týká skutku spočívajícím v nedodržení stanovené povinnosti vyplývající z dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ (IZ 8a), kde platí zákaz stání (B 29) i na chodníku, podle ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto jednáním došlo ke spáchání přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Daný přestupek byl spáchán na adrese Kopečná 8 v Brně dne 14. 10. 2020 v 17:24 hod. a byl zjištěn hlídkou Jednotky dopravní ve složení strážníků s identifikačními čísly 01095 a 01272. Příslušnou fotodokumentaci přestupku naleznete v příloze. Pro doplnění uvádím, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je identifikační číslo strážníka nezaměnitelným a plně dostačujícím identifikátorem strážníka, a to i k jeho zpětnému dohledání. Přímým nadřízeným uvedené hlídky je vedoucí Jednotky dopravní, příslušný kontakt, stejně jako kontakt na Inspekci ředitele MPB v případě stížnosti, naleznete zde: https://www.mpb.cz/kontakty/#c192.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.

Vytvořeno 4.11.2020 10:06:00 | přečteno 43x | ernest
load