Zastavení a stání na chodníku

Číslo jednací: 106 – 17/2021
Žádost doručena dne: 10. 10. 2021
Informace poskytnuta dne: 20. 10. 2021

Záznam o poskytnutí informace:

Úvodem Vám sděluji, že  MPB není příslušná k poskytování výkladu zákonů a právního poradenství občanům. K poskytování právních názorů občanům jsou v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni pouze advokáti.

Nad rámec výše uvedeného Vám k problematice zastavení a stání vozidla na chodníku sděluji následující. Zastavení a stání vozidla na chodníku je primárně zakázáno. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, cit.: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“ Je-li podle silničního zákona zastavení a stání na chodníku povoleno, bude toto stání vyznačeno příslušným dopravním značením. Odpovědnost za umístění takové dopravního značení a ponechání dostatečné zbývající šířky chodníku pro chodce nespadá do působnosti MPB. MPB nedisponuje žádným vnitřním předpisem, jímž by instruovala strážníky o minimální šířce chodníku, která musí být zachována při zastavení či stání vozidla na chodníku. Obecně se pracuje s termínem „průchodnost“ chodníku, kdy se posuzuje, zda je možné kolem vozidla projet po chodníku s kočárkem nebo na invalidním vozíku.

Text koordinační dohody mezi MPB a Policií ČR naleznete v příloze.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.

Vytvořeno 25.10.2021 7:48:00 | přečteno 42x | ernest
load