Dodávka SW pro skladové hospodářství MP Brno

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2015 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka SW pro skladové hospodářství MP Brno" – více informací ikona souboruviz. příloha

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., Lýskova 1038/11, 635 00  Brno

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 05 00 16 dne 11. 12. 2015.

Vytvořeno 19.11.2015 13:44:00 | přečteno 27x | ernest
load