Dodávka kamerového systému pro služební motocykly MP Brno

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 30.07.2020 do 13:00 hodin. Prohlídka místa plnění proběhne dne 23.07.2020 od 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka kamerového systému pro služební motocykly MP Brno" – více informací:

ikona souboruVýzva a ZD

ikona souboruPříloha č. 1_Specifikace plnění

ikona souboruPříloha č. 2_Tabulka nabídková cena (doc)

ikona souboruPříloha č. 2_Tabulka nabídková cena (pdf)

ikona souboruPříloha č.3_Návrh smlouvy (doc)

ikona souboruPříloha č. 3_Návrh smlouvy (pdf)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (doc)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (pdf)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (doc)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (pdf)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list (doc)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list (pdf)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – VIDEO TRADE s.r.o., Husovická 892/9, 614 00 Brno.

Byla uveřejněna kupní smlouva číslo 8220020015 v registru smluv dne 4.8.2020. 

Vytvořeno 16.7.2020 13:31:00 | přečteno 27x | ernest
load