Dodávka tabletů pro Městskou policii Brno

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 07.09.2020 do 09:00:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka tabletů pro Městskou policii Brno" – více informací:

ikona souboruVýzva a ZD

ikona souboruPříloha č. 1_Specifikace

ikona souboruPříloha č. 2_Tabulka_nabídková cena (doc)

ikona souboruPříloha č. 2_Tabulka_nabídková cena (pdf)

ikona souboruPříloha č. 3_Návrh smlouvy (doc)

ikona souboruPříloha č. 3_Návrh smlouvy (pdf)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (doc)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způsobilost (pdf)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (doc)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení_ek a fin způsobilost (pdf)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list nabídky (doc)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list nabídky (pdf)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – EPRIN spol. s r.o., Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno.

Byla uveřejněna kupní smlouva číslo 8220020019 v registru smluv dne 18.9.2020. 

Vytvořeno 26.8.2020 14:09:00 | přečteno 27x | ernest
load