Provádění periodických prohlídek a běžná údržba a opravy lokálních kamerových systémů pro potřeby MP

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 20.07.2021 do 09:00:00 hodin, prohlídka místa plnění se uskuteční dne 02.07.2021 od 9:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Provádění periodických prohlídek a běžná údržba a opravy lokálních kamerových systémů pro potřeby MP Brno" – více informací:

ikona souboruVýzva a ZD

ikona souboruPříloha č. 1_Specifikace plnění

ikona souboruPříloha č. 2_Nabídková cena (doc)

ikona souboruPříloha č. 2_Nabídková cena (pdf)

ikona souboruPříloha č. 3_Pravidla soc odpovědnosti (doc)

ikona souboruPříloha č. 3_Pravidla soc odpovědnosti (pdf)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způs (doc)

ikona souboruPříloha č. 4_Čestné prohlášení_základní způs (pdf)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení ek a fin způsobilost (doc)

ikona souboruPříloha č. 5_Čestné prohlášení ek a fin způsobilost (pdf)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list (doc)

ikona souboruPříloha č. 6_Krycí list (pdf)

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel –  Trade Fides, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8221170017 v registru smluv dne 09.08.2021.

Vytvořeno 22.6.2021 14:13:00 | přečteno 25x | ernest
load