Povinně zveřejňované informace

1. Název

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
více

2. Důvod a způsob založení

Poslední aktualizace: 14. 3. 2018

Zřizovatelem Městské policie Brno je statutární město Brno.

Městskou policii Brno zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Brna  obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Městská policie Brno byla zřízena v rámci samostatné působnosti statutárníhoměsta Brna.Vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se  ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 1.3.1992. více

3. Organizační struktura

Poslední aktualizace: 1. 4. 2018

Městskou policii Brno řídí primátor města Brna. Úkoly při řízení Městské policie Brno vykonává Zastupitelstvem města Brna pověřený strážník – ředitel Městské policie Brno. – více

4. Kontaktní spojení

Poslední aktualizace: 12. 7. 2017

Tísňová volání na bezplatnou linku a fax pro neslyšící  156 

SMS pro neslyšící  724 002 156
více

5. Bankovní spojení

Poslední aktualizace: 11. 7. 2017

Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno, Kounicova 4, 602 00 Brno, č. ú. 111 211 222/0800
více

6. IČO 44992785

Poslední aktualizace: 9. 2. 2017

7. DIČ CZ44992785   

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

8. Dokumenty

Poslední aktualizace: 14. 3. 2018

více

9. Žádosti o informace

Poslední aktualizace: 1. 7. 2017

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. více

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poslední aktualizace: 8. 2. 2018

viz. položka 4. Kontaktní spojení

Poskytování informací viz. položka 9. Žádosti o informace  více

11. Opravné prostředky

Datum zveřejnění: 1. 1. 2007  Poslední aktualizace: 14. 3. 2018

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, se podpisem příkazového bloku obviněným příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. více

12. Formuláře

Datum zveřejnění: 1. 1. 2014  Poslední aktualizace: 14. 12. 2017

Městská policie Brno nemá povinné formuláře více

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Poslední aktualizace: 21. 10. 2019  Datum zveřejnění: 1. 2. 2009

Viz. Životní situace (Portál veřejné správy ČR)   http://www.portal.gov.cz/  
více

14. Přehled právních předpisů

Datum zveřejnění: 25. 5. 2018

více

15. Úhrady za poskytování informací

Datum zveřejnění: 20. 5. 2015

více

16. Licenční smlouvy

Poslední aktualizace: 19. 9. 2012

více

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

více