Záznamy k události

04.02.2020 |

Číslo jednací: 106 – 3/2020
Žádost doručena dne: 14. 1. 2020
Informace poskytnuta dne: 29. 1. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

Událost ze dne 23. 12. 2019 byla připravena k oznámení příslušnému správnímu orgánu (Úřadu městské části Brno-Královo Pole) dne 30. 12. 2019, ale k faktickému oznámení došlo až dne 8. 1. 2020. Zásadní je však skutečnost, že dne 14. 1. 2020, kdy Vám bylo prostřednictvím Vaší datové schránky doručeno poskytnutí informace č. j. 106 – 36/2019, byla věc již skutečně oznámena.

Doporučení na využití práva nahlížet do spisu vedeného příslušným správním orgánem v rámci přestupkového řízení je běžným postupem z důvodu možnosti získání ucelených informací. Přílohou Vám zasíláme anonymizovaný úřední záznam k události.

Videozáznam Vašeho jednání se strážníky MPB dne 23. 12. 2019 na ulici Botanická 67 v Brně nelze odeslat prostřednictvím datové zprávy, ani e-mailu, neboť velikost videozáznamu několikanásobně převyšuje jejich maximální kapacitu. Z tohoto důvodu je pro Vás uvedený videozáznam připraven k vyzvednutí oproti podpisu na podatelně v přízemí ředitelství MPB, Štefánikova 43, Brno, v pracovní době:
Po   7:30 – 15:00 hod.
Út   7:30 – 15:00 hod.
St   7:30 – 17:00 hod.
Čt   7:30 – 15:00 hod.
Pá   7:30 – 13:30 hod.
po dobu 30 dnů ode dne doručení této písemnosti.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.