Umístění kamer

19.11.2020 |

Číslo jednací: 106 – 26/2020
Žádost doručena dne: 8. 11. 2020
Informace poskytnuta dne: 12. 11. 2020

Záznam o poskytnutí informace:

Žádná z kamer Městského kamerového dohledového systému statutárního města Brna nemá do Vámi vymezené lokality záběr, jinými slovy, ani na křižovatce ulic Hradecká – Pod Kaštany, ani na ulici Tábor kamery nejsou umístěny.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.