Údajný zákrok

18.06.2020 |

Číslo jednací: 106 – 16/2020
Žádost doručena dne: 3. 6. 2020
Informace poskytnuta dne: 12. 6. 2020 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vámi uvedenému popisu, podle kterého strážníci MPB údajně hrubým způsobem vykazovali dvě osoby z laviček na rohu ulice Jaselská a Gorkého v Brně dne 15. 3. 2020 v 16:20, neodpovídá žádná událost evidovaná MPB. Z tohoto důvodu nelze zjistit, zda k události skutečně došlo, a případně identifikovat konkrétní strážníky MPB.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.