Telefonické oznámení

14.02.2020 |

Číslo jednací: 106 – 10/2020
Žádost doručena dne: 5. 2. 2020
Informace poskytnuta dne: 12. 2. 2020  

Záznam o poskytnutí informace: 

Dne 26. 9. 2019 v 22:18 hod. bylo na lince 156 přijato telefonické oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou a zpěvem v bytovém domě na ulici Tkalcovská 3 v Brně. Hlídka MPB se v 22:37 hod. dostavila na místo samé k prověření oznámení a konstatovala, že k rušení nočního klidu, ani k jinému protiprávnímu jednání nedochází.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.