Podání vysvětlení

14.02.2020 |

Číslo jednací: 106 – 6/2020
Žádost doručena dne: 27. 1. 2020
Informace poskytnuta dne: 10. 2. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

Z důvodu technické závady záznamového zařízení na Jednotce projednávání přestupků MPB nebylo Vaše jednání zde dne 27. 1. 2020 nahráno. Doplňuji, že podání vysvětlení je ryze osobní úkon vyzvané osoby. Osobu vyzvanou k podání vysvětlení nelze zastoupit, ani na základě plné moci, a podat tak vysvětlení za ni. Podání vysvětlení se řídí zásadami výslechu osob podle důkazní nauky.

Nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku podle ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 553/1991 Sb. má osoba, která se dostaví na výzvu k podání vysvětlení – tedy skutečně vyzvaná osoba. Vy nárok na náhradu podle uvedeného ustanovení nemáte, neboť  se na Vás pohlíží jako na toho, kdo se dostavil ve vlastním zájmu, nebyl jste osobou vyzvanou k podání vysvětlení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.