Počet kontrol

02.07.2020 |

Číslo jednací: 106 – 19/2020
Žádost doručena dne: 16. 6. 2020
Informace poskytnuta dne: 25. 6. 2020

Záznam o poskytnutí informace: 

V období od 1. 10. 2019 do 23. 6. 2020 MPB eviduje na ulici Bulínova v Brně celkem 5 kontrol, z toho:

- 3 v rámci vlastní kontrolní činnosti MPB (kontrola parkování a veřejného pořádku – v rámci jedné z kontrol zjištěno poškození zaparkovaného vozidla vozidlem parkujícím – asistence, jinak bez protiprávního jednání),

- 2 na základě oznámení (po prověření na místě zjištěno v jednom případě oznámené stání vozidel na trávníku, jinak bez protiprávního jednání).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.