Oznámení protiprávního jednání

28.01.2020 |

Číslo jednací: 106 – 2/2020
Žádost doručena dne: 13. 1. 2020
Informace poskytnuta dne: 27. 1. 2020 

Záznam o poskytnutí informace:

MPB eviduje v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 k adrese Kachlíkova 1102/14 v Brně v souvislosti s restaurací „U Gogola“ celkem:
- 23 oznámení týkajících se možného přestupkového jednání,
- 23 prověření výše uvedených oznámení,
- 2 případy oznámení podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.