Odtahy vozidel

04.02.2020 |

Číslo jednací: 106 – 4/2020
Žádost doručena dne: 20. 1. 2020
Informace poskytnuta dne: 29. 1. 2020 

Záznam o poskytnutí informace:

příloze naleznete soupis odtahů vozidel, o nichž bylo rozhodnuto MPB v roce 2019, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.