Dopravní přestupky

16.09.2020 |

Číslo jednací: 106 – 24/2020
Žádost doručena dne: 10. 9. 2020
Informace poskytnuta dne: 14. 9. 2020

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vaší žádosti doručené Městské policii Brno (dále jen „MPB“) dne 10. 9. 2020, Vám v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zasíláme odkazy umožňující vyhledání a získání Vámi požadovaných informací týkajících se dopravních přestupků evidovaných MPB v letech 2017, 2018 a 2019, neboť jsou již zveřejněny. Vaše žádost je evidovaná pod č. j. 106 – 24/2020.

Dopravní přestupky 2017, 2018:

https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/prestupky-4/  (soubory: 2_2017, 2_2018)

Dopravní přestupky 2019:

https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/dopravni-prestupky-1/

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.