Dopravní přestupky

14.02.2020 |

Číslo jednací: 106 – 9/2020
Žádost doručena dne: 4. 2. 2020
Informace poskytnuta dne: 12. 2. 2020  

Záznam o poskytnutí informace: 

příloze naleznete soupis dopravních přestupků řešených MPB v roce 2019, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 včetně.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2020/.