Vyřízení oznámení

20.12.2019 |

Číslo jednací: 106 – 33/2019, 106 – 34/2019
Žádosti doručeny dne: 3. 12. 2019
Informace poskytnuty dne: 17. 12. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Dne 20. 11. 2019 v 9:26 hod. bylo na lince 156 přijato Vaše oznámení o nesprávném parkování vozidel na ulici Staňkova a tím způsobené neprůchodnosti chodníku. Hlídka MPB se v 9:40 hod. dostavila na místo samé k prověření oznámení a konstatovala, že k protiprávnímu jednání nedochází.

V 20:40 hod. téhož dne bylo přijato na lince 156 Vaše další oznámení totožného obsahu navíc doplněné o upozornění na příčné parkování vozidel namísto podélného. Hlídka MPB se v 20:55 hod. dostavila na místo samé k prověření oznámení a konstatovala, že zde skutečně cca 50 vozidel parkuje na chodníku příčně, tedy v rozporu s povoleným parkováním podélným, chodník byl však u příčně zaparkovaných vozidel průchozí. Vzhledem k velkému množství zaparkovaných vozidel, které tu parkují denně, není z hlediska organizování dopravy na tomto úseku vhodné ze strany MPB působit proti parkujícím řidičům represivně. Uvedená lokalita je jedním z mnoha problémových míst v Brně. Komplexní řešení způsobu parkování ve všech problémových oblastech v Brně vyžaduje složitý a dlouhodobý proces. Z důvodu personální kapacity není reálné, aby v jeden okamžik strážníci MPB zabezpečovali bezpečnost a pořádek na celém území města Brna, vždy bude mít některé místo prioritu oproti jinému.

Dne 21. 11. 2019 v 9:26 hod. bylo na lince 156 přijato Vaše oznámení s žádostí o řešení neprůchodnosti chodníku z důvodu zaparkovaného vozidla před domem na ulici Staňkova. Hlídka MPB se v 10:11 hod. dostavila na místo samé k prověření oznámení a konstatovala, že dochází k neoprávněnému užití chodníku vozidlem a tím k způsobené neprůchodnosti. V současné době probíhá lustrace zjištěného vozidla.

Závěrem Vám sděluji, že registrační značka vozidla je považována v souladu s příslušnými českými i unijními právními předpisy za osobní údaj, podle kterého lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu – přestupce. MPB není oprávněna zveřejnit či na žádost podle InfZ poskytnout osobní údaje, které byly získány v souvislosti s její činností a bez souhlasu dotčených fyzických osob.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.