Výjezdy MPB

12.02.2019 |

Číslo jednací: 106 – 3/2019
Datum doručení žádosti dne: 22. 1. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 4. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Ve Vámi uvedených dnech (nikoli však v uvedených časech) MPB eviduje k adrese Jabloňová 603/28 v Brně následující:

- 15. 12. 2018 v 23:37 hod. a v 23:38 hod. na tísňovou linku 156 oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou a zpěvem. Po prověření oznámení MPB na místě samém bylo konstatováno, že k rušení nočního klidu dochází – vyřízeno napomenutím.

- 16. 12. 2018 v 01:08 hod. na tísňovou linku 156 oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou a hovorem. Po prověření oznámení MPB na místě samém nebylo zjištěno rušení nočního klidu.

- 25. 12. 2018 v 19:29 hod. na tísňovou linku 156 oznámen hluk, křik a bouchání nábytkem v 2. patře domu. Po prověření oznámení MPB na místě samém nebylo zjištěno rušení nočního klidu.

- 25. 12. 2018 v 23:58 hod. na tísňovou linku 156 oznámeno rušení nočního klidu hlasitým křikem osob. Po prověření oznámení MPB na místě samém nebylo zjištěno rušení nočního klidu.

Závěrem uvádím, že MPB a Policie ČR jsou dva  samostatné a odlišné orgány. To, zda na adrese Jabloňová 603/28 v uvedených dnech zasahovala i Policie ČR, není MPB známo. MPB nedisponuje záznamy o výjezdech Policie ČR.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.