Údajná nečinnost

12.02.2019 |

Číslo jednací: 106 – 4/2019
Datum doručení žádosti dne: 21. 1. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 4. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vaší žádostí se domáháte informací o zákroku strážníků MPB dne 19. 1. 2019 cca v 03:30 hod. na ulici Husově v Brně, kvůli kterému údajně odmítli poskytnout první pomoc a přivolat sanitku zraněnému muži nacházejícímu se nedaleko od nich. Vzhledem k závažnosti popsané události, z níž vyplývá možné podezření z nečinnosti strážníků MPB, bylo vše prošetřeno Inspekcí ředitele (dále jen „IŘ“) MPB.

Za účelem získání více informací k řádnému prošetření věci jste byla dne 23. 1. 2019 kontaktována vedoucím IŘ MPB na Vámi uvedený e-mail s žádostí o poskytnutí součinnosti. Zejména nešlo vyloučit, zda z Vaší strany nedošlo k zaměnění MPB zejména s Policií ČR, popř. dne, kdy se měla popsaná událost stát. Své vyjádření jste poskytla elektronicky dne 1. 2. 2019. 

Vzhledem k tomu, že jste však ve svém vyjádření ze dne 1. 2. 2019 nic z toho nezměnila, IŘ MPB vycházela při své kontrolní činnosti z Vašeho popisu události a z dostupných technických prostředků (informační systém MPB, monitoring GPS). Uvedeným šetřením bylo zjištěno a závěrem konstatováno, že na ulici Husově v Brně se prokazatelně dne 19. 1. 2019 v čase cca 03:30 hod. žádná hlídka MPB nevyskytovala.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.