Údajná nečinnost

25.04.2019 |

Číslo jednací: 106 – 18/2019
Datum doručení žádosti dne: 4. 4. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 17. 4. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vaše stížnost týkající se údajné nečinnosti strážníka MPB při vyřizování Vašeho oznámení učiněného na lince 156 dne 4. 4. 2019 v 20:32 hod. je v řešení Inspekce ředitele MPB, která Vás bude o výsledcích šetření informovat v zákonné lhůtě pro vyřízení stížnosti, která činí 60 dnů. V současné době tak nelze předjímat jakékoliv závěry či případná opatření. Povinnost poskytovat informace podle InfZ se netýká dotazů na budoucí rozhodnutí. 

Pro úplnost uvádím, že Vaše oznámení je evidováno v informačním systému MPB, úřední záznam pořízen nebyl, neboť se nejednalo o zákonný případ, o němž by musel být úřední záznam pořízen.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.