Rušení nočního klidu

07.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 10/2019
Datum doručení žádosti dne: 19. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 28. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Dne 15. 2. 2019 v 23:11 hod. bylo na tísňovou linku MPB oznámeno rušení nočního klidu na adrese Bellova 9 v Brně. Hlídka MPB se dostavila na oznámené místo v 23:23 hod. a konstatovala, že k rušení nočního klidu dochází z důvodu konání oslavy. Přestupek byl vyřešen domluvou. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.