Rušení nočního klidu

15.04.2019 |

Číslo jednací: 106 – 17/2019
Datum doručení žádosti dne: 1. 4. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 9. 4. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

V období od 14. 3. 2019 do 31. 3. 2019 byla na lince 156 přijata 3 oznámení o rušení nočního klidu na adrese Oblá 22 v Brně:

- dne 22. 3. 2019 v 22:16 hod. – hlídka MPB na místě samém v 22:30 hod. zjistila, že věc je již v řešení Policie ČR;

- dne 26. 3. 2019 v 04:18 hod. – hlídka MPB na místě samém konstatovala, že k rušení nočního klidu nedochází, učiněno preventivní poučení o nočním klidu, kontrola ukončena v 04:58 hod.;

- dne 26. 3. 2019 v 23:55 hod. – hlídka MPB na místě samém konstatovala, že k rušení nočního klidu nedochází, kontrola ukončena v 00:39 hod.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.