Rušení hlukem

04.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 8/2019
Datum doručení žádosti dne: 12. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 25. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

1) V roce 2018 bylo přijato celkem 5 oznámení rušení nadměrným hlukem v okolí klubu Bajkazyl na ulici Dornych v Brně.

2) Oznámení uvedená ad 1) byla od 2 různých oznamovatelů.

3) MPB eviduje v souvislosti s klubem Bajkazyl celkem 10 událostí (nejen na základě oznámení), které byly vždy řešeny hlídkou MPB na místě samém. Naproti klubu se však nachází parkoviště služebních vozidel MPB, hlídky MPB (včetně pěších) se tak v dotčené oblasti pohybují několikrát denně.

4) V rámci evidovaných událostí uvedených ad 3) bylo v 1 případě zjištěno podezření ze spáchání přestupku, které bylo v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení, v 1 případě byla přivolána rychlá lékařská pomoc a 1 případ byl v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 téhož zákona předán Policii ČR pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. V ostatních případech nebylo zjištěno protiprávní jednání.

5) S ohledem na sdělení ad 4) MPB ani v jednom z případů neuložila žádnou sankci.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.