Průměrná výše pokuty

15.04.2019 |

Číslo jednací: 106 – 16/2019
Datum doručení žádosti dne: 30. 3. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 9. 4. 2019

Záznam o poskytnutí informace:

Průměrná výše pokuty uložené MPB příkazem na místě za přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. 1. 2018 – 31. 3. 2018 byla 438 Kč.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.