Přestupky

12.02.2019 |

Číslo jednací: 106 – 5/2019
Datum doručení žádosti dne: 25. 1. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 6. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

příloze naleznete informace týkající se přestupků evidovaných MPB, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 včetně.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.