Přestupky

28.01.2019 |

Číslo jednací: 106 – 2/2019
Datum doručení žádosti dne: 18. 1. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 23. 1. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

příloze naleznete informace týkající se přestupků evidovaných MPB za loňský rok, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.