Postup MPB

25.06.2019 |

Číslo jednací: 106 – 20/2019
Datum doručení žádosti dne: 6. 6. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 19. 6. 2019

Záznam o poskytnutí informace:

Vaše stížnost na postup MPB při vyřizování oznámení učiněného na tísňové lince 156 dne 11. 5. 2019 v nočních hodinách týkajícího se kočky uvězněné na balkoně je v řešení Inspekce ředitele MPB, která Vás bude o výsledcích šetření informovat v zákonné 60denní lhůtě pro vyřízení stížnosti. V současné době tak nelze předjímat jakékoliv závěry či případná opatření.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.