Počet řešených situací

15.04.2019 |

Číslo jednací: 106 – 15/2019
Datum doručení žádosti dne: 28. 3. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 9. 4. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Za poslední 3 roky, konkrétně od 1. 4. 2016 do 1. 4. 2019, MPB eviduje celkem 11 záznamů v souvislosti s barem Kotelna na ulici Teyschlova 1091/23 v Brně. Z uvedeného celkového počtu záznamů se v 7 případech jednalo o prověření oznámení o rušení nočního klidu a ve 4 případech o vlastní kontrolní činnost MPB, ani v jednom z případů nebylo zjištěno protiprávní jednání.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.