Oznámení správnímu orgánu

15.07.2019 |

Číslo jednací: 106 – 21/2019
Datum doručení žádosti dne: 24. 6. 2019  
Informace byla poskytnuta dne: 9. 7. 2019 

Záznam o poskytnutí informace:

Podezření ze spáchání přestupku dne 21. 5. 2019 v 19:52 hod. na ulici Kounicova 20 v Brně spočívajícím v nedodržení povinnosti vyplývající z dopravní značky „Parkoviště K+R“ (IP 13e) bylo v souladu s ustanovením § 10 odst. 2, 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámeno dne 24. 6. 2019 Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna. Kopii tohoto oznámení včetně fotodokumentace zasíláme přílohou.

Instalace dopravního značení nespadá do působnosti MPB, proto nedisponujeme informací od kdy je na ulici Kounicova 20 v Brně dopravní značka „Parkoviště K+R“ (IP 13e) umístěna. MBP však v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, eviduje za poslední 3 roky na uvedeném místě celkem 50 případů nedodržení povinnosti vyplývající z dopravní značky „Parkoviště K+R“ (IP 13e), z nichž 9 případů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.  

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.