Činnost MPB

04.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 7/2019
Datum doručení žádosti dne: 12. 2. 2019
Informace byla poskytnuta dne: 25. 2. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

MPB eviduje četná telefonická oznámení pracovníků Krizového centra pro děti a dospívající na ulici Hapalova v Brně na tísňovou linku MPB týkající se oznámení konkrétních konfliktních situací (zejména s problémovými návštěvami dětí) v tomto centru s žádostí o jejich řešení. Na základě těchto oznámení se hlídka MPB vždy dostavila na místo samé k prověření a vyhodnocení, zda dochází k protiprávnímu jednání.

Nelze dopředu určit, aby se k prověření uvedených oznámení na místo samé dostavila vždy hlídka MPB ve složení 2 strážníků – mužů. Stěžejní je, která hlídka je v daném okamžiku k dispozici a nejblíže bez ohledu na její složení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2019/.