Služební psi MPB

20.08.2018 |

Číslo jednací: 106 – 17/2018
Datum doručení žádosti dne: 27. 7. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 10. 8. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

1) Jednotka psovodů MPB má v současné době 10 služebních psů – všichni jsou využíváni podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a to namísto nebo vedle donucovacích prostředků. V areálu Školícího a rekreačního střediska Sykovec vlastněného MPB je 1 další pes – tento je využíván k ostraze střediska.

2) Z 10 služebních psů využívaných Jednotkou psovodů MPB je 1 fena a 9 psů, ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec jde o 1 psa.

3) MPB využívá tato plemena služebních psů:

- Německý ovčák

- Belgický ovčák

- Rotvajler

- kříženec Německého ovčáka s Belgickým ovčákem

- kříženec Chodského psa (Sykovec) 

4) Roční náklady na chov a výcvik jednoho služebního psa nelze jednoznačně vyčíslit, personálně nelze vyčíslit vůbec (platy strážníků – psovodů nelze dělit na výkon a chov a výcvik).

Příspěvek na krmné dávky na každého psa činí 77 Kč/den, tj. 27 412 Kč/rok (v nepřestupném roce). Ostatní nákupy nelze rozlišit na jednotlivé psy. Nákup pomůcek pro výcvik (pro všechny psy) se pohybuje ročně v rozmezí 18 – 30 tis. Kč, veterinární služby dle potřeby (např. v roce 2017 jsme uhradili 34 846,12 Kč, v r. 2018 zatím 42 746 Kč).

5) Od roku 2013 do dnešního dne bylo MPB koupeno 8 psů, v průměrné ceně 10 787,50 Kč.

6) Od roku 2013 do dnešního dne bylo vyřazeno 11 psů, z toho 6 bylo odprodáno za symbolickou cenu 100 Kč za psa na dožití, většinou svým psovodům. Ostatní psi uhynuli nebo byli utraceni pro diagnózu neslučitelnou se životem.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.