Průměrná výše pokuty

20.03.2019 |

Číslo jednací: 106 – 32/2018
Datum doručení žádosti dne: 10. 12. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 13. 3. 2019 

Záznam o poskytnutí informace: 

Průměrná výše pokuty uložené MPB v blokovém řízení za porušení ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015 byla 342 Kč.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.