Protokol o kontrole

06.12.2018 |

Číslo jednací: 106 – 29/2018
Datum doručení žádosti dne: 19. 11. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 29. 11. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

Na základě souhlasu společnosti BauCom s. r. o. Vám přílohou zasíláme anonymizovaný protokol o kontrole plynárenského zařízení ze dne 8. 11. 2018.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.