Přestupky na ulici Francouzská

07.11.2018 |

Číslo jednací: 106 – 27/2018
Datum doručení žádosti dne: 29. 10. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 6. 11. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

ad 1 a 2

V období od 30. 10. 2017 do 29. 10. 2018 na adrese Francouzská 42 v Brně nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. 

ad 3

Celkový počet výjezdů hlídek MPB na adresu Francouzská 42 v Brně v období od 30. 10. 2017 do 29. 10. 2018 byl 11 (5krát prověření oznámení, 6krát vlastní preventivní a kontrolní činnost).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.