Porušení zákazu zastavení a stání

22.01.2018 |

Číslo jednací: 106 – 1/2018
Datum doručení žádosti dne: 2. 1. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 16. 1. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

porušení zákazu zastavení a stání vozidel na ulici Kotlářská 12 – 14 v Brně v roce 2017 sdělujeme následující:

1) V roce 2017 bylo na linku 156 oznámeno celkem 29 podezření ze spáchání výše uvedených přestupků.

2) Všech 29 oznámených přestupků (viz ad 1) bylo prověřeno strážníky MPB na místě samém, z toho:

Pozitivní

(zjištěno protiprávní jednání)

15

Způsob řešení:

- bloková pokuta                      4

   (výše: 300 Kč, 200 Kč, 300 Kč, 300 Kč)

- předáno správnímu orgánu    7

- dosud v řešení MPB              4

Negativní

(nezjištěno protiprávní jednání)

14

 

MPB není zřejmé, co rozumíte pod pojmem „záznamy o pokutách“. Podle MPB, která nevede správní spisy, by jím mohla být rozhodnutí o pokutách – pokutové/příkazové bloky – vázané ke konkrétní osobě obsahující její osobní údaje. Pokud jste měl na mysli právě pokutové/příkazové bloky, nemohly by Vám být poskytnuty ani v anonymizované podobě, neboť nejste oprávněnou dotčenou osobou. 

Nad rámec žádosti uvádíme, že celkový počet řešených výše uvedených přestupků (tedy zjištěných jak vlastní činností MPB, tak i oznámených) v roce 2017 byl 112.

Pozitivní celkem

(zjištěno protiprávní jednání)

112

Způsob řešení:

- bloková pokuta                      47

- předáno správnímu orgánu    47

- dosud v řešení MPB              18

3) Počet odtahů vozidel, která se dopustila výše uvedených přestupků, v roce 2017 byl 0.

4) K identifikaci jména a příjmení strážníka obecní policie je určeno v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jeho služební číslo, respektive identifikační číslo strážníka, jako nezaměnitelný a plně dostačující způsob i ke zpětnému dohledání konkrétního strážníka s příslušností k MPB. 

Na základě této skutečnosti k Vám zasíláme identifikační čísla strážníků MPB zasahujících u výše uvedených přestupků:

1095

989

1349

978

851

1225

1222

1211

952

1215

1078

1203

1255

1228

1342

924

1344

711

1006

1081

1207

1139

159

1324

1328

497

1039

1282

1028

1167

830

421

5) Celkový počet případů postoupených k dořešení správnímu orgánu pro podezření ze spáchání výše uvedených přestupků za rok 2017 byl 47.

Čísla jednací MPB případů postoupených správnímu orgánu k dořešení:

MP-00946/01D-17

MP-09126/01D-17

MP-08496/06D-17

MP-01020/01D-17

MP-05069/06D-17

MP-08497/06D-17

MP-01025/01D-17

MP-05196/06D-17

MP-23035/13D-17

MP-01318/01D-17

MP-05214/06D-17

MP-16950/01D-17

MP-01456/01D-17

MP-14404/13D-17

MP-03702/01D-17

MP-05153/13D-17

MP-15520/13D-17

MP-03766/01D-17

MP-05566/13D-17

MP-15523/13D-17

MP-03767/01D-17

MP-05665/13D-17

MP-12074/01D-17

MP-04011/01D-17

MP-05955/13D-17

MP-12076/01D-17

MP-05055/01D-17

MP-06749/13D-17

MP-12835/01D-17

MP-03750/06D-17

MP-04662/01D-17

MP-18677/13D-17

MP-06860/06D-17

MP-04778/01D-17

MP-18678/13D-17

MP-19696/13D-17

MP-04779/01D-17

MP-19245/13D-17

MP-21305/13D-17

MP-11442/13D-17

MP-07048/06D-17

MP-22975/13D-17

MP-04601/06D-17

MP-20238/13D-17

MP-17525/01D-17

MP-04822/06D-17

MP-20239/13D-17

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.