Neoprávněné zastavení a stání

03.07.2018 |

Číslo jednací: 106 – 14/2018
Datum doručení žádosti dne: 18. 6. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 2. 7. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

V období od 1. 1. 2017 do 31. 1. l 2017 a od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017  na ulici Svážná v Brně nebyl zjištěn žádný přestupek spočívající v porušení ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., podle kterého „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.