Činnost MPB

15.10.2018 |

Číslo jednací: 106 – 22/2018
Datum doručení žádosti dne: 26. 9. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 8. 10. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

V období od 1. 5. 2018 do 2. 10. 2018 včetně eviduje MPB následující události na adrese Palackého náměstí 9 v Brně:

- 25. 5. 2018 v 13:20 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno parkování vozidel v zákazu vjezdu. Po prověření MPB na místě samém oznámení nepotvrzeno – jednalo se o vozidla zásobování, která mají vjezd povolen.

25. 5. 2018 v 15:02 hod. – v rámci vlastní kontrolní činnosti MPB zjištěn neoprávněný zábor veřejného prostranství vozidlem – vyřízeno příkazem na místě.

25. 5. 2018 v 15:03 hod. – v rámci vlastní kontrolní činnosti MPB zjištěn neoprávněný zábor veřejného prostranství vozidlem – oznámeno správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku.

- 31. 5. 2018 v 12:10 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno parkování vozidel na trávě. Po prověření MPB na místě samém oznámení potvrzeno – zábor veřejného prostranství 1 vozidlem – vyřízeno příkazem na místě.

9. 6. 2018 v 17:02 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno parkování vozidel ve vjezdu do domu u Vavřineckého kostela. Po prověření MPB na místě samém oznámení potvrzeno – porušení pravidel o zákazu stání – vyřízeno příkazem na místě.  

- 22. 7. 2018 v 16:55 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno pálení a obtěžující kouř ve dvoře domu. Po prověření MPB na místě samém nezjištěno protiprávní jednání – jednalo se o pouhé grilování na zahradním grilu.

22. 7. 2018 v 20:42 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno shlukování podnapilých mladistvých obtěžujících okolí hlasitou hudbou. Po prověření MPB na místě samém nezjištěno protiprávní jednání.

- 5. 8. 2018 v 22:09 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno rušení nočního klidu. Po prověření MPB byla na místě samém zjištěna přítomnost asi 10 osob s puštěným rádiem – byli poučeni, rádio vypnuto.

- 9. 8. 2018 v 04:12 hod. – na tísňovou linku MPB oznámen pohybu osob kolem zaparkovaného auta, které boucháním dveří ruší noční klid. Po prověření MPB na místě samém nezjištěno protiprávní jednání.

1. 9. 2018 v 01:09 hod. – na tísňovou linku MPB oznámena podezřelá překládka zboží z dodávkových vozidel, hlučná činnost. Po prověření MPB na místě samém zjištěno, že se jedná o náklad aparatury z hodových slavností, kontaktován odpovědný pracovník a poučen o nevhodnosti provádění této činnosti v nočních hodinách.

- 15. 9. 2018 v 22:34 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno rušení nočního klidu skupinou osob pod okny oznamovatelky. Po prověření MPB na místě samém konstatováno, že v místě probíhá akce Brněnský Stoock, kdy je doba nočního klidu posunuta od 01:00 do 06:00 hod.

- 16. 9. 2018 v 01:59 hod. – kontrola veřejného pořádku v rámci akce Brněnský Stoock. Bez zjištění protiprávního jednání – akce ukončena, na místě pouze pořadatelé.

- 17. 9. 2018 v 03:13 hod. – na tísňovou linku MPB oznámeno rušení nočního klidu při nakládání a vykládání věcí. Při prověření MPB na místě samém nezjištěno protiprávní jednání – došlo ke ztotožnění osoby uklízející nářadí, poučena o nevhodnosti této činnosti v uvedené době.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.