Asistenti prevence kriminality

17.05.2018 |

Číslo jednací: 106 – 10/2018
Datum doručení žádosti dne: 29. 4. 2018
Informace byla poskytnuta dne: 11. 5. 2018 

Záznam o poskytnutí informace: 

1. Kolik tzv. ‘‘asistentů prevence kriminality‘‘ má k dispozici Městská Policie Brno?

MPB v současné době zaměstnává 8 asistentů prevence kriminality.

2. Jak dlouho již asistenti prevence kriminality pro Městskou Policii Brno působí?

Asistenti prevence kriminality jsou u MPB zaměstnáváni od října 2012. Současný projekt „Asistenti prevence kriminality v Brně“ je realizován od 1. 1. 2018. 

3. Kde, tzn. v kterých městských částech města Brna působí a v jakých přesných počtech pro každý městský obvod?

MPB má území města Brna rozděleno na osm revírů, z nichž každý v sobě zahrnuje jednu či více městských částí. 2 asistenti prevence kriminality jsou zařazeni na revíru Sever (zahrnuje městské části Brno-sever a Brno-Maloměřice a Obřany) a 6 asistentů prevence kriminality je zařazeno na revíru Střed (odpovídá městské části Brno-střed).

4. Jaká je nástupní mzda pro nově nastoupivšího asistenta prevence kriminality (prosím neuvádějte tarifní třídu, ale částku v českých korunách, v hrubém)?

Hrubý plat asistenta prevence kriminality činí při vzniku pracovněprávního vztahu 12.500 Kč.

5. Kolik stojí provoz těchto asistentů prevence kriminality za jeden kalendářní rok?

Rozpočet projektu „Asistenti prevence kriminality v Brně“ konkrétně na rok 2018 činí 2.702.464 Kč.

6. Z jakých finančních zdrojů se náklady na provoz asistentů prevence kriminality čerpají?

Současný projekt je financován dotací z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost (95 %) s finanční spoluúčastí statutárního města Brna (5 %).

7. Jaké je nejnižší požadované vzdělání pro tuto pozici dle zákona – asistenta prevence kriminality?

Nejnižší požadované vzdělání asistenta prevence kriminality je základní vzdělání.

8. Jaká je délka zkušební doby po vzniku zaměstnaneckého poměru, pro pozici asistenta prevence kriminality?

Zkušební doba je sjednávána v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2018/.