Záznamy události

20.07.2017 |

Číslo jednací: 106 – 24/2017
Datum doručení žádosti dne: 27. 6. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 10. 7. 2017, 19. 7. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Na základě Vaší stížnosti doručené Městské policii Brno (dále jen „MPB“) dne 14. 7. 2017, Vám v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné lhůtě pro vyřízení stížnosti byla poskytnuta požadovaná informace – kopie kamerového záznamu a zvukový záznam hovoru, která je vedena pod č. j. 106 - 24/2017

Kopie výše uvedených záznamů převzal dne 19. 7. 2017 Váš právní zástupce JUDr. Jan Sedláček, advokát, na základě předložené plné moci ze dne 14. 7. 2017.