Záznam události

16.11.2017 |

Číslo jednací: 106 – 45/2017
Datum doručení žádosti dne: 31. 10. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 9. 11. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Požadované videozáznamy nelze přehrát, neboť při jejich přenosu z kamer strážníků MPB do evidence MPB došlo k jejich poškození. Příslušní zaměstnanci MPB se s využitím dostupných technických prostředků pokusili o opravu těchto záznamů, avšak bez úspěchu, poškození je nenávratné. Vzhledem k výše uvedenému Vám dané záznamy nemohou být poskytnuty.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.