Vyřízení oznámení

24.10.2017 |

Číslo jednací: 106 – 42/2017
Datum doručení žádosti dne: 4. 10. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 17. 10. 2017   

Záznam o poskytnutí informace:

Ad 1)

V období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 prověřila hlídka MPB na adrese Jugoslávská 34 v Brně 21 případů protiprávního jednání, a to v následujících dnech:

                                               

Datum

Počet událostí

15. 11. 2016

2

4. 1. 2017

5

26. 1. 2017

1

3. 3. 2017

4

1. 6. 2017

1

2. 6. 2017

1

5. 6. 2017

1

8. 6. 2017

1

14. 6. 2017

1

26. 6. 2017

1

27. 6. 2017

1

28. 8. 2017

1

31. 8. 2017

1

 Vymezení oblasti jako „přilehlé okolí“ je příliš obecné, proto nelze splnit požadavek kalendářních dnů – na tyto ukazatele nemá MPB nastaveny filtrační skripty. Lze vyfiltrovat sousední ulice a počet prověřených oznámení:

Ulice

Počet prověřených oznámení

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Helfertova

15

Hoblíkova

18

Jugoslávská

57

Lesnická

17

Sýpka

11

Ad 2)

Z uvedeného telefonního čísla bylo v období od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 evidováno 12 oznámení:

Datum

Výsledek prověření oznámení

2. 6. 2017, 20:10 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

5. 6. 2017, 21:44 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

8. 6. 2017, 20:28 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

14. 6. 2017, 22:18 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

20. 6. 2017, 21:57 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

26. 6. 2017, 21:48 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

27. 6. 2017, 21:33 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

31. 7. 2017, 19:43 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

28. 8. 2017, 22:41 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

31. 8. 2017, 21:12 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

5. 9. 2017, 19:37 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

5. 9. 2017, 21:20 hod.

Na místě nezjištěno protiprávní jednání.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.